Sitophilus granarius is a serious stored-grain insect that can destroy the whole grain of cereal crops. Sitophilus granarius 4. below 16 Celsius they are very resilient and may survive of several months at 2 Celsius, but they are not so tolerant of high temperatures and an hour at 49 Celsius is fatal. Wołek zbożowy jest ważnym szkodnikiem składowanego ziarna. Terminal (leaf) node. The present research demonstrated that two species of entomopathogenic fungi (EPF), Beauveria bassiana and Metarhizium anisoplidae, killed the treated adults of S. granarius when applied via oral ingestion. Wołki zbożowe opanowują również inne twarde produkty zbożowe, takie jak makarony. Głowa jest wydłużona, … Sitophilus granarius w projekcie Mapa Bioróżnorodności: dane o rozmieszczeniu, mapy, zdjęcia, taksonomia, bibliografia, kolekcje. Barwa czarna, przedplecze i pokrywy skrzydłowe punktowane. Sitophilus granarius 1. The grain weevil (Sitophilus granarius) appears to have evolved to feed on grains stored by ants and rodents and thus was preadapted to make the transition to grains stored by humans [35]. Sitophilus granarius: Taxonomy navigation › Sitophilus. Similar species: Sitophilus oryzae and Sitophilus zeamais. Sitophilus granarius 2. Wołek zbożowy (Sitophilus granarius, Sitophila granaria, Calandra granaria) – owad z rzędu chrząszczy, rodziny ryjkowcowatych.Długość od 2 do 5 mm. Life cycle: The life cycle of the weevil is highly dependent on temperature and relative humidity (r.h.). Mortality of S. granarius was shown by growth and development of the ingested … Nazwa łacińska: Sitophilus granarius. Sitophilus granarius Name Synonyms Calandra laevicosta Philippi & Philippi, 1864 Curculio contractus Geoffroy & E.L., 1785 Curculio flavipes Panzer & G.W.F., 1798 Curculio frumentarius H.Strøm, 1765 Curculio granarius C.Linnaeus, 1758 Curculio pulicarius Panzer & … Często uważa się go za pierwotnego szkodnika, gdyż jest w stanie atakować nieuszkodzone jeszcze ziarno. Ciało wydłużone i smukłe. The average lifespan is about one year. Wołek zbożowy. The development from egg to adult grain weevil depends on temperature and relative humidity, and is possible between 11 and 30 ºC. Sitophilus granarius 3. Zapraszamy!
Refuerzos De Benfica 2020, Imagenes De Las Vocales Para Colorear, Tarjeta Prepagada Visa, Sacudir Remover Crucigrama, Grillo Topo Combate, Referencias Cruzadas Para Imágenes Word, Crear Juego De Ruleta Online Gratis,